Bảng giá

CD: 25k/CD (gồm CD + Case Music*)
* Bạn có thế chọn mẫu case khác tùy ý để thay thế

- Các CD được bảo hành trong vòng 3 ngày. Trường hợp mình không khắc phục được lỗi, bạn sẽ được đổi 1CD khác cùng loại.

Các trường hợp được ưu đãi:
- Khi mua các album từ 3CD trở lên, bạn sẽ được giá ưu đãi (được ghi dưới mỗi album). Trường hợp mua lẻ 1CD trong album đó thì sẽ tính như trên (25k/CD).

Đặt CD theo yêu cầu:
- Giá khởi điểm: 10.000đ/CD (chưa có dữ liệu)
- Giá mỗi track: 1.000đ/track (phải chọn trên 5 track thì mình mới nhận làm)
- Lưu ý: Mình sẽ liên hệ với các bạn trong trường hợp vượt quá giới hạn 1CD (700MB, 80phút), bạn có thể yêu cầu chuyển thành 2CD hoặc lượt bớt track nào đó.