17/02/2011

Dvorak: Symphony No. 9 "From the New World" / Georg Solti , Chicago SO (1CD)

MS: 02


Dvorak: Symphony No. 9 "From the New World" / Georg Solti , Chicago SO (1990)
1CD | 4 track | 45:29'


Tracklisting:
01. Symphony No. 9 - I. Adagio. Allegro molto [12:04]
02. Symphony No. 9 - II. Largo [14:08]
03. Symphony No. 9 - III. Molto vivace [8:09]
04. Symphony No. 9 - IV. Allegro con fuoco [11:09]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét