19/02/2011

Brahms - The Complete Symphonies / Berliner Philharmoniker, Herbert von Karajan (2CD)

MS: 14


Brahms - The Complete Symphonies / Berliner Philharmoniker, Herbert von Karajan (1998)
2CD | 16 track | 02:35:44'

Disc 1 (8 track | 01:16:48')
01. No.1 c-moll op.68 - I. Un poco sostenuto. Allegro [13:15]
02. No.1 c-moll op.68 - II. Andante sostenuto [8:57]
03. No.1 c-moll op.68 - III. Un poco Allegretto e grazioso [4:43]
04. No.1 c-moll op.68 - IV. Adagio. PiT Andante. Allegro non troppo ma con brio [17:36]
05. No.3 F-Dur op.90 - I. Allegro con brio [9:56]
06. No.3 F-Dur op.90 - II. Andante [7:42]
07. No.3 F-Dur op.90 - III. Poco Allegretto [6:04]
08. No.3 F-Dur op.90 - IV. Allegro [8:35]

Disc 2 (8 track | 01:18:56')
01. No.2 D-Dur op.73 - I. Allegro non troppo [14:54]
02. No.2 D-Dur op.73 - II. Adagio non troppo. Listesso tempo, ma grazioso [10:21]
03. No.2 D-Dur op.73 - III. Allegro grazioso (Quasi Andantino). Presto ma non assai. Tempo I [4:59]
04. No.2 D-Dur op.73 - IV. Allegro con spirito [8:48]
05. No.4 e-moll op.98 - I. Allegro non troppo [12:48]
06. No.4 e-moll op.98 - II. Andante moderato [11:05]
07. No.4 e-moll op.98 - III. Allegro giocoso. Poco meno presto. Tempo I [6:04]
08. No.4 e-moll op.98 - IV. Allegro energico e passionato. PiT Allegro [9:57]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét