19/02/2011

Beethoven - Symphony No.9 / Philadelphia Orchestra, Riccardo Muti (1CD)

MS: 22


Beethoven - Symphony No.9 / Philadelphia Orchestra, Riccardo Muti (2008)
1CD | 4 track | 01:11:53'

Tracklisting:
01 Symphony N°9 in D Minor, Op.125 "Choral" - I. Allegro ma non troppo, un poco maestoso [16:29]
02 Symphony N°9 in D Minor, Op.125 "Choral" - II. Molto vivace [14:47]
03 Symphony N°9 in D Minor, Op.125 "Choral" - III. Adagio molto e cantabile [16:05]
04 Symphony N°9 in D Minor, Op.125 "Choral" - IV. Presto [24:32]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét